Wednesday, March 10, 2010

Hjärnan är fantastisk med sin kapacitet

Hjärnan är fantastisk

Hjärnan är förbluffande bra, men hjärnan måste underhållas hela tiden på alla sätt. Och hjärnan blir mer och mer kognitiv, ju mer man arbetar med hjärnan. Men hjärnan behöver näring för att kunna arbeta effektivt, och man måste ”äta” de rätta produkterna, de rätta näringsämnena, de rätta vitaminerna. Hjärnan behöver lära sig mera kunskap för att ytterligare lära sig mera.


Hjärnan har svårt för sig att bli full av uppgifter, vetenskap, kunskap. Kruxet är att övertyga ”Jaget” att hjärnan behöver mera kunskap. Dess mera kognitiv hjärnan blir ju roligare tycker ”man själv” att livet blir och gestaltar sig.

Att låta vetenskapen och nya kunskaper bara flöda rakt in i centret av hjärnan, ger en tillfredställelse som är enorm, och har en stor betydning för vidare utveckling i livet.

Rörlighet för kroppen i övrigt, är otroligt nödvändigt, för tvärtom, är overksamhet, stillasittande och allmänt slöande helt ödeläggande för tänkandet och hjärnan, för möjligheten till ett bättre liv, för att fortsätta ha den kunskap som man har, så att man kan arbeta och ha ett drägligt liv. Om man fortsätter den förslöande linjen, gräver man ner sig själv till en självdestruktion och en olycklig pessimistisk syn på tillvaron. Det blir som att ramla ner i ett enda stort svart hål i jorden.

Men dess mer man fortsätter den ”riktiga” linjen, ju mer positiv förankring blir det till både kropp och själ. Och man klarar av motgångar enormt mycket bättre än om man i en självdestruerande ”skruven ner”, blir mer benägen att tillta en besserwisser försvarsmetod, som är rent förkastlig. Det är lätt för oss ”andra” åskådare som har en tränad hjärna att ”bedöma” en besserwisser typ, som en olyckligt ovetande och utan kognitiv förståelse, och se sig värja sig mot besvärliga frågor om kunskap och andra exempelvis vetenskapliga frågor i den association mellan människor som förekommer i allmänhet.

Det är lätt att höra den enkelriktade människan försvara sin dåliga position genom konstiga ogenomtänkta uttalanden såsom svärord och andra märkliga oförståeliga och förvirrande betänkligheter. En man i som visar dennas attityd, ger sig snabbt till känna genom att Han tar till våld, för att försvara sig mot ”Kunskap”. Även barn kan ibland ha mera kunskap än en sådan besserwisser, och då blir det ofta musklerna som får tala, och barnet får aga.

Så klart även kvinnor tar till våld när inte kunskap finns. Även dåraktiga envåldshärskare, politiker, militärer och så klart fundamentala religionsfigurer. Även tokiga religioner tar till våld för att utöva sin makt i saknad på kunskap och vetenskap som dessutom är ytterst bevisat genom att avläsa vår långa historia. Även jantelagen och besserwisserattityden tar sig i uttryck på dessa individer med våld och åter våld.

Därför ser världen ut som den gör.

Även den enkla graden i sin position, att ”hålla” på sin enda lilla kunskap, liknande, att ”hålla” eller tro på sitt lag, sin religion, sin politik, sin övertygelse, och så vidare, utan kunskap, utan säkra grunder, utan vetenskap och utan att se FEL i den TRO, i den organisation, i den religion, eller det lag man tror på.

Att lätt ta till sig det subjektiva, att lätt förlora kontrollen över sitt dåliga vetande, och samvete är det många som gör kanske ibland ovetande eller okontrollerat bara för att ”hålla” på sin märkliga tro. Därför behöver man mera kunskap, mera vetenskap, bättre näring för hjärnan, mera rörlighet för kroppen, så att man kan tänka med den lilla knoppen. Och livet blir så enormt mycket roligare, man blir ett, med Naturen och Universum. Man förstår Livet på ett njutbart sätt och kan tänka mera positivt.


2010-03-10
Thore

No comments: