Thursday, May 30, 2013

MÄNNISKANS FANTASI

Människans fantasivärld

 

Alla människor funderar, spekulerar, drömmer, förutser förutfattade meningar, och grubblar vidare där hjärnan arbetar med memer, (http://sv.wikipedia.org/wiki/Mem ), med olika inbillningar och har ibland en fabuleringsförmåga som närmar sig hallucinationer och får hjärnspöken och gör en konstruktion av overkligheten.
 
 

De kristna inbillar sig hur Jesus såg ut

Såg Jesus ut så här?

Inbillad bild av Jesus som det står i bibeln
 

Eller såg Jesus ut så här?

Jag är mer övertygad att Jesus såg ut så här.
 

Eller varför inte så här


Genast när du såg denna bild så börjar fantasin arbeta i din hjärna. Det står farlig, vem har skrivit det? Är denna man farlig? är det här verklighetsflykt? Blir du rädd av att se denna bild?

Vad är verkligheten?

Och vad är sanningen?
Människan har en otrolig förmåga att fantisera eller lite finare sagt fundera, på hur livet har kommit till, att det måste finnas en gud. En gud? Vad då för gud?  Vems gud? Vilken religion? Ja vi måste nog fantisera oss fram till den "Rätta", jaha, vilken är den rätta guden.
Jo jag tror på Allah, Nej jag tror på Jesus, nej den riktiga guden, han som skapade världen.
Skapade världen?
Hur vet du att han skapade världen?
Fantasi
Det står ju i bibeln!

Men

Vad står mer i bibeln?
 
Om du arbetar på en söndag ska du stenas till döds:
Medan nu Israels barn voro i öknen, ertappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdagen. Och de som ertappade honom med att samla ihop ved förde honom fram inför Mose och Aron och hela menigheten. Och då det icke var bestämt vad som borde göras med honom, satte de honom i förvar. Och HERREN sade till Mose: ”Mannen skall straffas med döden; hela menigheten skall stena honom utanför lägret.” Då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, såsom HERREN hade bjudit Mose. (4 Mos 15:32-36)

Du får inte tatuera dig eller raka skallen:
I ären Herrens, eder Guds, barn. I skolen icke rista några märken på eder eller göra eder skalliga ovanför pannan [...] (5 Mos 14:1)


Uppstudsiga söner ska stenas till döds:
Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som icke lyssnar till sin faders och sin moders ord, och som, fastän de tukta honom, ändå icke hör på dem, så skola hans fader och hans moder taga honom och föra honom ut till de äldste i staden, till stadens port. Och de skola säga till de äldste i staden: ”Denne vår son är vanartig och uppstudsig och vill icke lyssna till våra ord, utan är en frossare och drinkare.” Då skall allt folket i staden stena honom till döds. (5 Mos 21:18-21) 

Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden. 3 Mos 20:10


Samarien har trotsat sin Gud och får sona sin skuld. De skall falla för svärdet, deras spädbarn skall krossas, havande kvinnor skäras upp.
Hos 14:1
Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden.
2 Mos 31:15
Då sade Juda till Onan: ‘Gå till din brors hustru och gör din svågerplikt mot henne och skaffa avkomma åt din bror.’ Men Onan visste att barnet inte skulle räknas som hans, och var gång han låg med sin brors hustru lät han sin säd spillas på marken för att slippa skaffa barn åt sin bror. Därmed väckte han Herrens misshag, och därför dödade Herren också honom.
1 Mos 38:8

Ja så står det i bibeln


 

Ritualer, tomtar och troll, sagor och vidskepelse, eller jag tror på AIK, nej jag tror på Djurgården, nej på tre kronor, Nej vad tror jag på?

Fantasin speglar ditt innersta jag.

Vad är då vetande?

Medvetande?

 

Du har en ide' i ditt huvud.

Du vill associera din egen ide', dina egna tankar, med det som bara du tror.

Eller som du tycker är relevant för dig, för din själ, för ditt jag.
Du är helt inne i fantasins värld.
Och du tror att du vinner högsta vinsten, så du måste spela också denna vecka.
Du tror att du vinner.
Men nej.
Det var en annan som vann.
Bad han till gud för att vinna?
Tron övergår till märkliga hallucinationer, med tendens till feberfantasi.
Och inbillningarna ökar till tvångsföreställningar och hjärnspöken.
 

Nej det finns ingen gud

Så enkelt är det.
 
Troligen dog över 100 miljoner människor under de två världskrigen i Europa.
Och jag tror de flesta bad en bön till sin gud för att få leva.

Men guden lyssnade inte på det örat.

Han sket fullständigt i människorna.
För det finns  ingen gud.
 

Jag skrev detta 1952

 
Nr 2 från 1952 Inbillningarna

Varje människa har mer eller mindre inbillningar, som blir till teorier för personen. Att se sanningen, att höra sanningen vill man ej, illusioner som man byggt på förstörs.

Att tänka klart, att tänka sunt, att förstå, att bygga rätt, att ej visa vad man kan, innan huset är färdigt. Även på ett hus måste man ibland ändra ritningarna. Människan är faktiskt svag, och i svagheten kommer fantasin.

Att leva, varför o.s.v.

Men hur är desto viktigare. Det går inte att dra tillbaka tiden. Att leva, är att söka och hoppas. Vad hoppas man på?
Är jag lik min nästa i det innersta?

Vad tror jag på. Hoppet är ju bara fantasi. Man lever bara en gång. Eller lever man vidare?. Jo men inte som människan tror. Man får i varje fall inget med sig.

Vad är det som är så viktigt?

Varför jäktar man så?

Vad är utvecklingen, och var finns sanningen och rättvisan. Många har glömt vad livet ger, och vad man skall bygga på.  En del är bekymrade för grunden. Men bygg om den. Det är svårt, men gör det innan huset rasar. Man frågar sig sedan, vad skall man då bygga på.  

Jag skall ge ett svar, som är både lätt och svårt. De fem sinnena eller sex. Samla intrycken och bevara dem väl. Men människan vill ha en fast punkt, att tro på. Finns det någon Gud?

Jag skrev också detta 1952

 
 
Kanske Din tro är Din Livskraft

Nr 6    1952-11-20

Kanske Din tro på något är Din Livskraft. Men hur konstigt är inte Livet. Har Du aldrig förlorat greppet? Driften är en stor Livskraft. Du kanske sökt Dig själv, sökt Din själ och tänkt, samt undrat.

Som Du ser, vänder jag mig till tänkaren, människan med större känslor och högre intellekt. Du som känner att Du styrs av Solens rytm. Tryckets vågor.

Du som ler åt det andra människor inte förstår eller som kanske inte vill förstå. Du som frångått det vidskepliga, och endast ser fakta.

Du som ser Livets Glädje, men ändå är rolös i väntan på att få allt bekräftat, men inte får det förrän kanske efter (bakom) Döden.

Du som vet att vardagsmänniskan tvingas in i karusellen av robotmänniskans vanor eller ovanor. Eller kanske känner Livets skiftningar, där känslornas utlopp nedtryckts och kvävts, men som kanske en dag ger med sig i ett vulkanutbrotts inferno.

Hur skall en människa Leva?

Människan är ännu fortfarande ett djur. Knappt ingen vill bekänna det. Det låter förnedrande kanske. En olycka i trafiken, och likt gamar är där redan på sekunder en människoskara. Men tron har sitt speciella spel med i leken.
Tro och Tro på vem?

Tro är inte bara ett ord. Tro kan vara en kross. Ett söndrigt Liv. Likt den psykologiska politiken där också tron har sitt säte. Hör här, Rösta på Oss, Håll Med Oss. Vi Är Bra. Se Vad Gott Vi Gjort Åt Folket.
"Undran"

Falsk reklam, Propaganda, Tro, Diskussion, BRA, Ovationer. Men dom är bäst i alla fall. DOM ÄR BÄST. Jag har alltid hållit på dem. De är helt fantastiska. O Gud vad BRA, Ovationer, Reklam, Tro, Spekulationer med tusentals människor som material.

Egna Fel är Svåra att Se.

Och ändå svårare att se i den Tron man går i, den rörelse man bejublar. Det kanske inte är riktigt likt djuren. Men att där det finns mat, dit söker sig djuren. Men människan är ju mycket mer förädlad, förfinad och förkromad, men inte så mycket som Hon tror.

Är detta sanning?

Allt detta är skrivet endast av intresset för Livet. För att glädja sig åt skriftens påfundighet. All diskussion är onödig för den som vet. Det kan vara en sprakande humoresk för den som vet.

Det kan vara en dyster påminnelse om vår dödlighet, en skräckdans i mörker där liktåget svagt avtecknar sig mot den något ljusare himlen. Som blir ljusare ju mer vi ser på den. Eller är det bara inbillning, för den som inte vet.

 
 

Mera sanning om människan

Hur kommer vi till?

Genetik

 

Genetik- läran om det biologiska arvet
 
Ansiktsdrag hos föräldrarna kommer igen hos barnen,
från generation till generation.
 
Vi blir nästan som kopior
 
 
Men samtidigt vet vi att barn inte blir exakta kopior av sina föräldrar. De får istället en unik blandning av egenskaper från båda föräldrarna. Genetik är den del av biologin som handlar om det biologiska arvet. Den hjälper oss att förstå vilken roll arvet spelar när en människa eller någon annan organism får vissa egenskaper. För att förstå hur det går till tittar vi in i cellens mittersta del – cellkärnan.
 
Läs mera här om detta
 

Utbildning om genetik

 
 
Och läs "Den själviska genen" av Richard Dawkins
 
 
Jag lämnar nu vidare detta till er att använda hjärnans celler på bästa sätt.
Kan man säga
Kognitivt vetande?
 
Thore
 No comments: