Thursday, February 26, 2015

Så här gick det till

Hur gick det till igentligen?

lite citat


Tänka att du undervisar i Sveriges Historia och Svenska och vill dela med dig av din kunskap och entusiasm för hur vi levde i Sverige för länge sedan. Om vår Stenålder, om våra vikingar.
Men att din tid naggas hela tiden ständigt av klassens gormande och obildade skock som med starkt kyrligt och statligt stöd försöker intala dina elever att Sverige aldrig funnits.


Utan att vi i stället skapades för fem minuter sedan försedda med färdiggjorda minnen, hål på strumporna och hår som måste klippas.
Med tanke på de indicier vi nu har skulle det krävas ett liknande bondfångeri av skaparen för att evolutionen skulle kunna vara något annat än ett faktum. det finns inte många teister som vore beredda att tro honom om något sådant.


Istället för att helt gå in för kallet att undervisa om Sveriges historia, måste du hela tiden ägna all kraft åt att kämpa mot påståendet att Sverige aldrig funnits.

Tänk dig att du undervisar i modern historia och att dina lektioner om 1900-talets Europa bojkottas, häcklas eller på annat sätt störs av välorganiserade, välfinansierade och politiskt starka grupper som förnekar Förintelsen.

De är höljudda, ytligt trovärdiga och skickliga på att verka kunniga och insatta. De stöds av presidenter i minst en för närvarande mäktig stat och bland dem ingår minst en biskop i den romersk-katolska kyrkan.
Tänk dig att du som lärare i europeisk historia ständigt konfronteras med stridslystna krav på att "ifrågasätta" det du vet är sanning och ägna "lika mycket tid" åt den alternativa teorin, att Förintelsen aldrig har ägt rum utan är ett påhitt av en svärm sionistiska lögnare.

Intellektuella som rättar sig efter det relativistiska modet faller in i kören och understryker att det inte finns någon absolut sanning. Om Förintelsen inträffade eller ej är en fråga om personlig uppfattning; alla synpunkter är lika giltiga och bör åtnjuta lika stor "respekt".


Många lärare i naturvetenskapliga ämnen befinner sig i dag i en lika svår situation. När de försöker hävda biologins centrala och styrande princip, när de placerar in den levande världen i dess historiska sammanhang, det vill säga EVOLUTIONEN, när de utforskar och klarlägger livets själva natur, blir de hindrade och trakasserade, hotade och angripna, och de kan till och med förlora sitt arbete.

Deras tid ödslas bort. De får vara beredda på hotfulla brev från föräldrar och stå ut med hjärntvättade barns sarkastiska flin och uppnosiga miner. De förses med läroböcker godkända av staten där orden "evolution" eller "utvecklingslära" är systematiskt utraderade eller censurerade till "förändring över tiden".

Förr avskrev vi sådant som enbart en speciellt amerikansk företeelse som var något att skratta åt. Men nu står lärare i Storbritannien, Sverige och resten av Europa inför samma problem, delvis till följd av amerikanskt inflytande men i högre grad på grund av den tilltagande islamska närvaron i klassrummen, underblåst av det officiella engagemanget i "multikulturalism" och rädslan för att uppfattas som rasist.

  

No comments: