Sunday, February 17, 2013

Havellandehalle Berlin

Bilder från Berlin 17 februari 2013
 

Stuga nr 3
 

Möjligheter
 
 
Gudrun i stugan
 

Svårt att ligga på kuddarna
 

Stugorna
 

Stuga nummer 3 där vi bor
 

De små stugorna
 
 

Entren till Havellandehalle
 

Havellandehalle
 
 

Och så till begravningen av vår kära vän Frank
 
Und dann sahen wir dies war es wahr, dass es Frank, begraben zu werden war. Jetzt wussten wir, dass es wahr war. Die Tränen kamen auf uns zu.
 

Ceremonin är annorlunda i Berlin. Jag trodde först det var en vas med blommor i dörröppningen.
Nej i den fina urnan fanns Frank
Våra blommor som vi hade beställt fanns där när vi kom.
Och så kom Ottie, Marion, Marc, Peter, Tekla, och några som jag glömt namnen på.
 
Die Zeremonie ist anders in Berlin. Am Anfang dachte ich, es war eine Vase mit Blumen in der Tür.
Nein im feinen Urne war Frank
Unsere Blumen, die wir bestellt hatten war dort, als wir ankamen.
Und dann kam Ottie, Marion, Marc, Peter, Tekla, und einige, dass ich die Namen der vergessenen
 
 
Marc tar bilden av oss. Ottie står som nummer tre från höger.
Marion längst till vänster, och Tekla som tre från vänster.
Gudrun och jag står till höger
Vi var åtta begravningsgäster
 
Marc nimmt das Bild von uns. Ottie ist die Nummer drei von rechts.
Marion ganz links, und Tekla als drei von links.
Gudrun und ich stehe auf der rechten Seite
Wir waren acht Trauergäste

Här har vi också lagt ut våra snittblommor.
 
Hier haben wir auch ausgelagert unserer Schnittblumen
 
Marc tog en bild till
 

Här skall begravningsentrepenören sänka ned urnan med Frank i jorden.
Därefter går vi fram en i taget och lägger ned tre nävar med sand (jord)
över Urnan, och några lade ner rosor  över urnan. Såg att någon lade en
liten sten vi sidan om också. Sedan lästes Fader vår.
Det är Marc som står längst till höger
 

Hier die Beerdigung Unternehmer Eintauchen Urne mit Frank im Boden.
Dann gehen wir einer nach dem anderen und legte drei Handvoll Sand über der Urne, und einige legte Rosen über der Urne. Hat jemand legte eine kleinen Stein, den wir Hand though.
Dann lesen Sie das Vaterunser
Es ist Marc, wer an der rechten
 
 
 
Detta är torget i Falkensee
cirka 200 meter från
kyrkogården.
Och det tar ca 10 minuter att köra hit från hotellet
Och detsamma från Ritterfelddamm
 
Dies ist der Platz in Falkensee
ca. 200 Meter vom Friedhof.
Und es dauert etwa 10 Minuten, hier zu fahren vom Hotel
Und dasselbe aus Ritterfelddamm
 
 
Kram und Umarmen
Thore & Gudrun
 
Mamma och Pappa

Farfar, Farmor, Morfar och Mormor 

 


No comments: